Lệ phí xác minh công nhận bằng Đại học Y Dược nước ngoài cấp là bao nhiêu?

Lệ phí xác minh công nhận bằng Đại học Y Dược nước ngoài cấp là bao nhiêu
Lệ phí xác minh công nhận bằng Đại học Y Dược nước ngoài cấp là bao nhiêu
Lệ phí xác minh công nhận bằng Đại học Y Dược nước ngoài cấp là bao nhiêu?
5 (100%) 2 votes

Lệ phí xác minh công nhận bằng Đại học Y Dược nước ngoài cấp là bao nhiêu?

Tôi muốn học Bác sĩ Y học cổ truyền của Trường đại học Trung Quốc. Tốt nghiệp xong thì phải nộp lệ phí bao nhiêu để Bộ Giáo dục và đào tạo công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp?

Lệ phí xác minh công nhận bằng Đại học Y Dược nước ngoài cấp là bao nhiêu
Lệ phí xác minh công nhận bằng Đại học Y Dược nước ngoài cấp là bao nhiêu?

Dự thảo sử dụng phí xác minh, công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

Dự thảo này đề xuất quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

Văn bằng bao gồm: Bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục các cấp học phổ thông, bằng tốt nghiệp Trung cấp như Trung cấp Dược, bằng tốt nghiệp Cao đẳng, bằng tốt nghiệp Đại học, bằng Thạc sỹ, bằng Tiến sỹ do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam.

Quy định này sẽ không áp dụng đối với việc xác minh giấy tờ, tài liệu đối với các loại chứng chỉ, giấy chứng nhận kết quả học tập do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp cho người Việt Nam sau khi hoàn thành một phần trong chương trình đào tạo hay kết thúc một khóa đào tạo hoặc bồi dưỡng ngắn hạn.

Lệ phí xác min bằng Đại học Y Dược
Lệ phí xác min bằng Đại học Y Dược

Lệ phí xác minh công nhận bằng Đại học Y Dược nước ngoài cấp là bao nhiêu?

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân làm thủ tục xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải nộp mức phí xác minh giấy tờ, tài liệu để công nhận văn bằng cụ thể như sau:

– Phí xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài đang hoạt động tại Việt Nam cấp là 250.000 đồng/văn bằng.

– Phí xác minh để công nhận văn bằng của người Việt Nam do cở sở giáo dục nước ngoài cấp sau khi hoàn thành chương trình đào tạo ở nước ngoài là 500.000 đồng/văn bằng.

Theo dự thảo, tổ chức thu phí được để lại 60% tổng số tiền phí thu được, để trang trải chi phí phục vụ công việc thu phí và công tác xác minh giấy tờ, tài liệu theo quy định.

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Nguồn: trungcapyduochanoi.com.vn

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*